Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Νομικού Συμβούλου Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»

26/11/2019

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Νομικού Συμβούλου Έργου για την  Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β΄κύκλος)» και MIS 5035132 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

 

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης εδώ

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.