Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.

Η ΟΜΤΕ διοργανώνει προγράμματα τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους και στοχεύουν στην κατάρτιση 1.150 ωφελούμενων σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης, όπως ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και η συντήρηση μηχανήματων και εγκαταστάσεων της βιομηχανίας.

Μέσω των προγραμμάτων οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, θα βελτιώσουν τον ρόλο τους στο εργασιακό περιβάλλον και θα ενισχύσουν την επαγγελματική τους κινητικότητα στην αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα τηλεκατάρτισης είναι διάρκειας 90 ωρών, με ευέλικτο ωράριο παρακολούθησης ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, ενώ κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 450 ευρώ (5€/ώρα * 90 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης).
Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης και κατόπιν σχετικών εξετάσεων, παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που ενισχύει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.