Κορονοϊός. Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Σέρβων πολιτών

Πως θα ταξιδεύουμε με λεωφορεία ΚΤΕΛ, τρένα, πλοία, αεροπλάνα

Κορονοϊός. Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των Σέρβων πολιτών

Απαγόρευση εισόδου των Σέρβων πολιτών στην ελληνική Επικράτεια

Από Δευτέρα 6.7.2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται η είσοδος των Σέρβων πολιτών στην ελληνική Επικράτεια για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42073 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2746/05.07.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» (Β ́ 2658), όπως ισχύει, ως προς την απαγόρευση εισόδου στη χώρα υπηκόων της Δημοκρατίας της Σερβίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.7.2020 έως και 15.7.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

 ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β ́ 2658), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.42065/3.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β ́ 2732) διαγράφεται η φράση «Δημοκρατία της Σερβίας».

2. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ στις 6.7.2020 και ώρα 06:00.

Σχετικά: Κορονοϊός. Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.