ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 7/07/2022

3η Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υποψηφίων στα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»

 

Δείτε το σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.