Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Covid περί μεταβολής του μισθώματος

κατοικία - ακίνητα

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Covid περί μεταβολής του μισθώματος

Οι δηλώσεις εκμισθωτών περί μεταβολής του μισθώματος (Δηλώσεις Covid)

ΑΑΔΕ

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΧΡΙ 23/9/2020 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ COVID ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής από την 4 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23 Σεπτεμβρίου 2020 των δηλώσεων περί μεταβολής του μισθώματος (Δηλώσεις Covid):

α) αρχικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και

β) τροποποιητικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020

Η παραπάνω χρονική προθεσμία ισχύει και για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή των Δηλώσεων Covid.

Η αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1 Οκτωβρίου 2020

Σχετικά: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την μίσθωση κατοικίας

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.