Κορονοϊός. Απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Κορονοϊός. Απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Κορονοϊός. Απαγόρευση λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Απαγορεύεται η λειτουργία των ΚΑΠΗ λόγω του κορονοϊού

Η σχετική κυα

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52543 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3521/25.08.2020
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο σύνολο της Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.9.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.