Παράταση της δήλωσης μείωσης ενοικίου για Ιούλιο και Αύγουστο 2020

κατοικία - ακίνητα

Παράταση της δήλωσης μείωσης ενοικίου για Ιούλιο και Αύγουστο 2020

Παρατείνεται η προθεσμία της δήλωσης μείωσης ενοικίου «Δήλωση Covid» για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Μέχρι την 31 Αυγούστου 2020, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων το ενοίκιο μειώθηκε κατά 40% λόγω των μέτρων, θα πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Covid» για τη μεταβολή του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, ώστε να επωφεληθούν από τις σχετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Οι ενοικιαστές πρέπει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι τη «Δήλωση Covid».

Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή. Δηλώσεις μη αποδοχής, που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.

  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2020 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τη μεταβολή του μισθώματος (δηλώσεις Covid), για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, χωρίς να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η ίδια προθεσμία 31 Αυγούστου 2020 ισχύει και για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Η αποδοχή των δηλώσεων Covid από τους ενοικιαστές μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020

 

Σε λειτουργία η εφαρμογή των νέων δηλώσεων Μισθωτηρίων Ακινήτων στο TaxisNet

 

Σχετικά: Πως δηλώνουμε τα Μισθωτήρια Ακινήτων στο TaxisNet

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.