Τεύχος διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την ΟΜΤΕ»

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.