Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2020

Φορολογική δήλωση 2020

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2020

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις 2020

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020

Την ανακοίνωση έκανε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεζυρόπουλος στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Όπως ανέφερε η νέα παράταση δίδεται για να διευκολυνθούν οι πολίτες και τα φοροτεχνικά γραφεία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2020, ισχύει η καταβολή στου φόρου σε 8 δόσεις και θα γίνουν και οι αναγκαίες προσαρμογές για τις δόσεις αυτές

 Σχετικά: Φορολογική δήλωση 2020. Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες

Η προηγούμενη υπουργική απόφαση της πρώτης παράτασης

Αριθμ. Α. 1156 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2681/01.07.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29 Ιουλίου 2020.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.