Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου  Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

28/02/2022

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Κάντε αίτηση εδώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.