ΚΕΠ. Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών και με βιντεοκλήση

Κωδικοί TaxisNet. Παραλαβή κλειδαρίθμου ηλεκτρονικά και με βιντεοκλήση

ΚΕΠ. Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών και με βιντεοκλήση

Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών από τα ΚΕΠ με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα myKEPIive.gov.gr

Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης με τίτλο «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα (myKEPIive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με την ειδικότερη διαδικασία εξ αποστάσεως ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3
Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με βιντεοκλήση

1. Η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), μπορεί να γίνεται με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα (mYKEPIive.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος διενεργείται από υπάλληλο των ΚΕΠ εξ αποστάσεως ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης με επίδειξη του εγγράφου ταυτοποίησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι που διέπουν την διαδικασία του παρόντος, όπως η πρόσβαση των φυσικών προσώπων στην πλατφόρμα της παρ. 1, ο τρόπος αυθεντικοποίησης, η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω τηλεδιάσκεψης, τα στοιχεία και τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή του αιτήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση υποθέσεων, όπως η επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος από τα ΚΕΠ, ο τρόπος αποστολής των αποτελεσμάτων των αιτήσεων και κάθε τεχνικό ή άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 3 της τροπολογίας θεσπίζεται ένας νέος τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ΚΕΠ με βιντεοκλήση σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Στόχος της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

 

Σχετικά:

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στα ΚΕΠ 

Ηλεκτρονική πύλη για ζωντανή επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη με την ΑΑΔΕ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.