Σεμινάρια τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ομοσπονδία Μηχανικών και Τεχνικών Ελλάδας (OMTE)

Η ΟΜΤΕ διοργανώνει σεμινάρια τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση 1.150 εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, στις νέες τεχνολογίες και στους νέους τρόπους συντήρησης μηχανήματων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας.
Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης είναι διάρκειας 90 ωρών, με ευέλικτο ωράριο παρακολούθησης ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, ενώ κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 450 ευρώ.
Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης της τηλεκατάρτισης και κατόπιν σχετικών εξετάσεων, παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που ενισχύει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.