Παράταση της περιόδου αντιστοίχισης των αδειών

Στο ΦΕΚ 265Α/23-12-2014 δημοσιεύτηκε ο Ν.4314/2014 , όπου στο άρθρο 112 δίνεται παράταση της περιόδου αντιστοίχησης των αδειών από δύο σε δυόμιση χρόνια και έναρξη της περιόδου αντιστοίχησης την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ των παραβόλων για κάθε ειδικότητα πλην των χειριστών. Συνεπώς οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες αντιστοίχησης διαμορφώνονται ως εξής: Άδειες των Π.Δ.112/2012,114/2012,115/2012: 11-7-2015, Άδειες του Π.Δ.1/2013: 17-1-2016, Άδειες του Π.Δ.113/2012: 6-9-2015, για τα μηχανήματα που εντάσσονται στην ΚΥΑ της κατάταξης.

 

 Ν. 4314/2014

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.