ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-7-2014

Αρ. πρωτ.  2463                                                                      Αθήνα,  1-7-2014
Κάλλιο αργά παρά ποτέ…
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφαση που εξέδωσε έπειτα από ενάμιση χρόνο δίνει στα σωματεία εργαζομένων τη δυνατότητα να καταφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία μετά την αποτυχία σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αναλυτικότερα, οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι το άρθρο 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, με το οποίο ορίσθηκε ότι «η προσφυγή στην διαιτησία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση συμφωνία των μερών», αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι ακυρωτέα.
Με το Μνημόνιο ΙΙ (Ν. 4046/2012) και την 6η/28-2-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) η ελληνική κυβέρνηση κατήργησε τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Η επιχειρούμενη αποδυνάμωση του ΟΜΕΔ αποτέλεσε ένα από τα ιδιαιτέρως σοβαρά, «προμελετημένα χτυπήματα», που δέχτηκε ο κόσμος της εργασίας. Με την πράξη αυτή, ουσιαστικά την κατάργηση του ΟΜΕΔ, η τότε κυβέρνηση και η τρόικα εκπλήρωσαν ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, της   πλήρους απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της «εξαφάνισης» του εργατικού δικαίου. Με την κατ’ ουσία απενεργοποίηση του ΟΜΕΔ, προήλθε η καταστροφή του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων!
Ωστόσο, με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ επανέρχεται η διαιτησία στο παλαιό νομοθετικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο μπορούσαν να πηγαίνουν στην διαιτησία προς επίλυση όλα τα θέματα των εργασιακών σχέσεων και όρων (μισθοί, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.). Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική τη ρύθμιση τόσο της Π.Υ.Σ. 6/2012, όσο και του νόμου 3899/2010 που περιόριζε τη διαιτησία αποκλειστικά μόνο στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίου.
Η απόφαση αυτή η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της ΓΣΕΕ και άλλων εργατικών συνδικαλιστικών ενώσεων, κυρίως δευτεροβάθμιων, για ακύρωση της Π.Υ.Σ. 6/2012, αποτελεί το πρώτο ρήγμα στην εφαρμογή των αποφάσεων του μνημονίου. Παρ’ όλες τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που ασκούνται από την πολιτική εξουσία στην δικαιοσύνη, οι δικαστές δεν μπορούσαν να παραβλέψουν την προφανή αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης αυτής.
 
 
Με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ επανακτάται το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία επαναφέροντας στον ΟΜΕΔ σημαντικές αρμοδιότητες. Αναμφίβολα ενισχύεται η συλλογική διαπραγμάτευση η οποία αντιμάχεται την αντεργατική πρακτική των ατομικών συμβάσεων.
 
Ωστόσο, οι δικαστές έκριναν συνταγματική τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέατην κατάργηση της μετενέργειας και την απαλοιφή της αρμοδιότητας των κοινωνικών εταίρων να αποφασίζουν το ύψος του κατώτερου μισθού! Επιτρέπουν δηλαδή την περαιτέρω αποδυνάμωση των μισθολογικά πιο αδύναμων εργαζομένων.
 
Άρα κερδίσαμε μια πολύ σημαντική μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο!
 
Καλούμε τη ΓΣΕΕ να προσφύγει άμεσα στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει πλήρης δικαίωση για την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη χώρα μας, όπου στο όνομα της δήθεν βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, οι τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις -χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το πρόσφατο νομικό τους οπλοστάσιο- παραβιάζουν Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συνθήκες και διαμορφώνουν όρους εργασίας που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζουν σε σύγχρονη δημοκρατική χώρα του δυτικού πολιτισμού!

 

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.