ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Υπεύθυνου Δημοσιότητας Έργου

21/02/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Υπεύθυνου Δημοσιότητας  Έργου για την  Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» και MIS 5035132 που υλοποιείται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

 

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.