Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Υπεύθυνου Δημοσιότητας Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Υπεύθυνου Δημοσιότητας Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» και MIS 5035132 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

 

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης εδώ

 

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.