Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Υπεύθυνου Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»

26/11/2019

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Υπεύθυνου Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» και MIS 5035132 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

 

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης εδώ

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.